نمونه هایی از فضاسازی هایی که برای هیئت شده است:
    فضاسازی جشن هیئت    فضاسازی جشن هیئت    فضاسازی جشن هیئت

فضاسازی جشن هیئت    فضاسازی جشن هیئت        فضاسازی جشن هیئت

فضاسازی جشن هیئت    فضاسازی جشن هیئت    فضاسازی جشن هیئت    فضاسازی جشن هیئت

فضاسازی جشن هیئت    فضاسازی جشن هیئت    فضاسازی جشن هیئت    جشن هیئت نوجوانان

فضاسازی جشن هیئت    فضاسازی جشن هیئت   دکور جشن میلاد حضرت زهرا   دکور جشن میلاد حضرت زهرا


آخرین تصاویر فضاسازی و دکورهایی که تصاویرشان در بالا نیست:

دکور فاطمیه دوم 93

دکور فاطمیه اول 92


دکور محرم 92

دکور جشن غدیر 92

دکور جشن میلاد حضرت معصومه 92

دکور جشن نیمه شعبان 92

دکور جشن میلاد حضرت علی اکبر 92

فضاسازی جشن میلاد امیرالمومنین علیه السلام 92

دکور جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها 92

 


ایستگاه صلواتی به مناسبت جشن نیمه شعبان
 محله آبشارایستگاه صلواتی    ایستگاه صلواتی جشن محله آبشار نیمه شعبان    ایستگاه صلواتی محله آبشار جشن نیمه شعبان