سجاده ها ز جلوه روحانی تو اند
زندانی خدا ، همـه زندانی تو اند

.
.
.

عزاداری بمناسبت
شهادت امام کاظم(علیه السلام)
ساعت19:30 تا 22
«هیئت محبین ولایت»

 

مکان:
قم نو ، فرعی5
پایــگاه امــــام باقــــر(علیــه الســلام)