وای بر این بندگیم
مرگ براین زندگیم
حیف تو را داشتم و...
غیرتو را بنده شدم!
.
.
.

به پیشواز میهمانی خدا میرویم
امشب ساعت 19:40 تا 22
«هیئت محبین ولایت»

مکان:
پایگاه امام باقر(علیه السلام)